Co můžete od návštěvy fyzioterapie očekávat?

26.02.2020

Článek informativního charakteru pro lidi, kteří nemají představu co se na fyzioterapii děje. Popíšeme Vám přibližný průběh první návštěvy fyzioterapie.

Mnoho pacientů přicházejících na ambulantní pracoviště fyzioterapie nemá vůbec představu, co se bude dít. Proto se Vám pokusíme přiblížit, jak obvykle vypadá vstupní vyšetření a další postup. 

Odebrání anamnézy

Fyzioterapeut potřebuje o vašich obtížích vědět co možná nejvíce. Proto se připravte na hromadu otázek ohledně témat: co máte za obtíže, kdy a při čem se poprvé objevily, jak dlouho trvají, co je mohlo způsobit, co obtíže zlepšuje a naopak zhoršuje, jestli se už objevily někdy dříve, a podobně. 

Anamnéza stručně obsahuje:

NO (nynější onemocnění) - proč jste lékaře/fyzioterapeuta navštívili, charakter obtíží

OA (osobní anamnéza) - výčet chorob, operací, úrazů a od dětství do současnosti

SA (sociální anamnéza) - obeznámení se o podmínkách ve kterých žijete, pracujete

RA (rodinná anamnéza) - údaje o chorobách v rámci rodiny a pátrání po případných souvislostech

SpA (sportovní anamnéza) - aktuálně i dříve vykonávané sportovní aktivity a jejich charakter

GA (gynekologická anamnéza u žen) - především počet porodů (přirozený/SC), potratů a jejich průběh

PA (pracovní anamnéza) - charakter zaměstnání, popis pracovní polohy, délka pracovní doby, možný vliv stresu atd.

FA (farmakologická anamnéza) - jaké léky nyní berete a jaké jste popř. brali

Abusus (závislosti) a alergie

Pomocí vhodně stanovených otázek se terapeutovi postupně zužuje diagnostické okénko. Obvykle si již po úvodní anamnéze udělá v hlavě představu o tom, kde by mohla příčina obtíží být. Následně přejde k vyšetření aspekcí (pohledem) a palpací (pohmatem), k čemuž je nutné postiženou část těla odhalit. Většinou si tedy pacient musí odložit do spodního prádla, v závislosti na postižené oblasti.

Pohledem fyzioterapeut sleduje držení těla, dechový stereotyp, způsob chůze, symetrii tělesných partií atd.

Následují specifická vyšetření pro co nejlepší ozřejmení možné příčiny. Ty se u každého pacienta samozřejmě liší.

Specifická vyšetření mohou zahrnovat neurologická vyšetření, vyšetření základních pohybových stereotypů, vyšetření pasivní a aktivní hybnosti, vyšetření kloubní vůle, vyšetření svalové síly, vyšetření zkrácených svalů a mnoho dalších testů. Existují specifické testy pro zjištění stavu vazů, menisků, svalů, nebo třeba jednotlivých kloubů. 

Někdy je využívána též goniometrie pro měření rozsahu pohybu v kloubech či antropometrie, zahrnující např. měření obvodů jednotlivých částí těla. 

Po důkladném vyšetření následuje terapie. Tu fyzioterapeut volí na základně doporučení lékaře, popř. vlastních vědomostí a zkušeností. Obvykle terapie zahrnuje měkké techniky, mobilizace a kinezioterapii (léčbu pohybem). 

U dobrého fyzioterapeuta se alespoň malému cvičení obvykle nevyhnete. Pro řádnou kontrolu se v ambulantních zařízeních cvičí nejčastěji ve spodním prádle (někdy do půl těla), nebo ve cvičebním úboru s odhalenou postiženou částí těla dle uvážení terapeuta. 

V ideálním případě by si pacient měl z první návštěvy již odnést několik rad ohledně režimových opatření během dne a klidně i první cvik na doma.