Dolní zkřížený syndrom

29.04.2020

Další článek ze série o vadném držení těla. Co je dolní zkřížený syndrom? Příčiny? Projevy? Řešení? 

Jedná se o svalovou dysbalanci vedoucí k typickým projevům. Anteverze pánve (překlopení dopředu), hyperlordóza bederní páteře (zvětšené prohnutí) a flekční postavení v kyčelních kloubech jsou často vidět na první pohled. Při dalším vyšetřování můžeme zjistit také chybný chůzový stereotyp a stereotyp flexe trupu nebo posunutí těžiště těla vpřed. Může se objevit bolest v přechodu bederní páteře v kost křížovou. Bývá porušena funkce hlubokého stabilizačního systému.

Hyperaktivní svaly s tendencí ke zkrácení: m. erector spinae (část vzpřimovačů páteře),
m. quadratus lumborum, ohybače kyčelních kloubů (m. psoas major, m. psoas minor,
m. iliacus, m. rectus femoris), m. tensor fasciae latae, ischiokrurální svaly (m. biceps femoris, m. semitendinosus a m. semimembranosus).

Hypoaktivní svaly s tendencí k oslabení: m. gluteus maximus (velký sval hýžďový), břišní svaly (m. rectus abdominis, m. obliquus abdominis externus, m. obliquus abdominis internus, m. transversus abdominis), m. gluteus medius a m. gluteus minimus bilaterálně. 

(Levitová, Hošková, 2015)

Zvětšené prohnutí v oblasti bederní páteře je častější u žen, ale ani u mužů není výjimkou. Pánev je překlopená vrchní částí vpřed. To způsobuje lokální přetížení ve spojení páteř-pánev. Celý hluboký stabilizační systém je tím porušen.  

Aby docházelo ke správnému zapojení stabilizačních svalů, potřebujeme mít pánevní dno relativně vodorovně s nastavením bránice. Tyto dva funkční celky pak spolu s břišní stěnou dokážou spolupracovat a celý trup správně stabilizují. Schématicky zobrazeno na následujícím obrázku (vlevo funkční stabilizační systém, vpravo porušený).

Nebudeme nyní řešit vzhled tohoto typu držení těla, jelikož někomu se líbit může, někomu nemusí. Spíše je důležité si uvědomit, že přirozené fungování těla je při dolním zkřížením syndromu narušeno. Někdy se bolesti mohou objevit až později, nebo je nemusíme zaznamenat vůbec. Jistě se však zvyšuje riziko obtíží se zády, včetně výhřezu meziobratlové ploténky. Jsou případy, kdy vadná postura (zejména nastavení pánve) znemožňuje otěhotnění, nebo ho značně komplikuje. 

Cvičení má smysl v jakémkoliv věku. Počítejme s tím, že nejvíce je tělo ovlivnitelné v dětství, ale i v dospělosti můžeme držení těla značně vylepšit. Obecně by nám nemělo jít o tolik o vzhled, ale spíše o funkčnost těla jako celku. Správným cvičením lze svalové dysbalance pomalu ovlivňovat a předejít tak bolestem (případně se jich zbavit). Aktivní kompenzační cvičení oslabených svalových partií je vhodné doplnit o protahování zkrácených svalů.