Flossing

09.11.2023

Flossband, pomůcka, která má potenciál pomáhat sportovcům i běžné populaci. Názvy jako "Tissue flossing", "voodoo flossing", nebo jen flossing, označují odbornou metodu založenou na využití této pomůcky. Sám jsem se s ní setkal před několika lety a od té doby ji s úspěchem využívám ve své fyzioterapeutické praxi. Základní myšlenkou při využití flossingu je uvolnění měkkých tkání, zvýšení rozsahu pohybu kloubu a podpora regenerace. Nepleťte si tyto pružné gumy s Kaatsu metodou, Therabandy a jinými obdobnými pomůckami, které mají jiné vlastnosti a jsou určeny pro odlišné použití.

Flossband je gumová páska, obvykle vyrobená z přírodního latexu, se specifickými vlastnostmi. Přestože může připomínat jakousi bandáž, její využití je jiné. Oproti bandáži se zde využívá pouze krátkodobé komprese tkání v kombinaci s cílenými (aktivními nebo pasivními) pohyby pro zvětšení efektu aplikace. Oproti bandáži, jejímž úkolem je stabilizovat kloub nebo sval, při flossingu kombinujeme kompresi s manuálními technikami pro uvolnění měkkých tkání.

Nejdůležitější vlastností flossbandu je elasticita, podle které jsou pásky rozlišeny barvami a rozděleny do 3-4 kategorií:

 • Slabá = vysoká pružnost (klade malý odpor)
 • Střední = střední pružnost (klade střední odpor)
 • Silná = malá pružnost (klade velký odpor)
 • Extra silná = extra malá pružnost (klade extra velký odpor).

Podle lokality na těle a požadovaného efektu si zvolíme vhodnou variantu. Kromě volby správného odporu lze rovněž vybírat z různých délek – od 2m do 3,5m a šířek – od 2,5 cm do 7,5cm. Já osobně nejvíce využívám varianty 2m flossbandů s šířkou 5cm, které považuji jako zlatý standard z hlediska univerzálnosti využití. Mít k dispozici širší repertoár flossbandů je však rozhodně ku prospěchu. 

Za vynálezce flossingu je považován Kelly Starrett z Ameriky, který spolu s G. Cordozou v roce 2015 vydali zřejmě první odbornou publikaci na toto téma.

Představili flossing, jako metodu, která působí na svaly, klouby a fascie. Tím pádem musí nutně ovlivňovat i kůži, podkoží, přilehlý cévní a lymfatický systém. Aplikace nezabere mnoho času a účinek na tělo tak může být mnohdy až magicky rychlý. Možná proto je někdy technika nazývána jako Voodoo flossing. Vzhledem ke snadné využitelnosti a dobrému efektu byla následně metoda dále zkoumána a rozšířena na další kontinenty.

Indikace = na co flossing využít?

 • Obnovení rozsahu pohybu kloubu (ROM – range of motion)
 • Zmírnění bolestí
 • Zmenšení otoků
 • Podpora regenerace
 • Urychlení rekonvalescence (poúrazové stavy)
 • Zlepšení výkonu

Následkem ovlivnění výše zmíněných symptomů lze dosáhnout zlepšení propriocepce, rovnováhy, koordinace pohybu a celkového pohybového projevu. Nejčastější využití flossingu je pravděpodobně u přetížení svalů, omezení rozsahu pohybu vlivem prodělaných úrazů a některých operací.


Kontraindikace = kdy je aplikace flossingu vyloučena?

 • Otevřené rány
 • Chorobné projevy na kůži nebo přímo kožní onemocnění
  (neštovice, lupénka, puchýře …)
 • Zlomeniny
 • Cévní onemocnění (zejména obstrukční, např. trombózy, tromboflebitidy)
 • Bakteriální záněty
 • Alergie na latex
 • Herpes zoster, psoriáza

Ke zvážení či konzultaci s lékařem je aplikace flossingu u následujících stavů:

 • Osteoporóza
 • Poškození plotének
 • Užívání léků proti srážlivosti krve
 • Fibromyalgie
 • Revmatická onemocnění
 • Kloubní náhrada (totální endoprotéza)
 • Nádorová onemocnění
 • Těhotenství

Nutno doplnit, že stejně jako u jakéhokoliv tréninku, nebo terapie respektujeme také aktuální "pocitový" stav klienta.

3 hlavní mechanismy účinku:

 • Houbový efekt

Během obvázání svalu či kloubu flossingovou páskou dochází ke kompresi, při které se vytlačí tkáňové tekutiny, sníží tepenný přítok krve a omezí zpětný žilní návrat. Odstraněním pásky dojde k opětovnému přívodu "čerstvé" krve a odplavení odpadních produktů látkové výměny. Podobného účinku se využívá u masážních válců, tzv. rollerů.

 • Sukutánní iritace

Stejně jako když se uhodíme do holeně, máme tendenci si holeň začít třít, nebo na ni tlačit, při bolesti svalu nebo kloubu můžeme využít flossband k částečnému překrytí vnímání bolesti novým podnětem. Stimulace mechanoreceptorů tlakovými a tahovými silami dokáže bolest znatelně ovlivnit. Jedná se o tzv. vrátkovou teorii bolesti.

 • Kinetic resolve ("rozpouštění pohybem")

Tlak ovinuté pásky stlačí jednotlivé vrstvy měkkých tkání k sobě a následně manuální technikou nebo pohybem zajišťujeme rozpouštění a rozklouzání adhezí a restrikcí v oblasti kůže, podkoží, fascií, šlach a svalů.

Jak flossing využít?

V zásadě se jedná o ovinutí konkrétního svalu, nebo kloubu námi zvolenou páskou. Na končetinách dodržujeme směr vázání odspodu nahoru. 

První obtočení provádíme s mírným natažením pásky, následně vždy překryjeme přibližně polovinu šířky pásky dalším obtočením. Konec flossbandu nevážeme, ale zastrčíme jej pod poslední obtočení tak, aby sám držel. Po obvázání kloubu nebo svalu využíváme manuální techniky (např. kompresi a ždímavý pohyb jako tzv. ohýnek) nebo kinezioterapii (aktivní pohyb v kloubu, aktivní či pasivní stretching, dřepy, kliky, výpony na špičky atd.).

Ukázka kloubní aplikace na kolenní kloub s udržovaným natažením pásky 50-80%: 

Kromě kloubní aplikace někteří autoři dále rozlišují aplikace svalové, fasciální, regenerační a aplikace na otoky. Jednotlivé varianty aplikací se liší.

Vzhledem k výše zmíněným účinkům lze flossing s efektem využít jak u běžné populace v rámci rehabilitace, tak i u sportovců při tréninku, rekonvalescenci po zranění, nebo sportovní fyzioterapii. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně mladou metodu, ještě není k dispozici mnoho klinických studií popisujících mechanismus účinku, nebo efektivitu u konkrétních patologických stavů. Nicméně už je k dispozici několik publikací, ze kterých lze informace čerpat.

 • Zjistilo se, že využití flossingu na kolenní kloub dokáže krátkodobě zvýšit flexibilitu hamstringu. (1)
 • Flossing může být v určitých případech efektivnější pro zvýšení rozsahu pohybu a elasticity měkkých tkání, než dynamický stretching. (2)
 • Z hlediska pozitivních efektů na sílu, rozsah pohybu nebo regeneraci má flossing podobný efekt jako foam rolling (válcování), nebo IASTM (instrument-assisted soft tissue mobilization).
 • Z některých studií vychází, že flossing může pozitivně ovlivnit některé parametry svalové síly, nebo sportovního výkonu. (3)
 • Aplikace flossingu dokáže zmírnit bolest svalů se zpožděným nástupem (tzv. DOMS), tedy pozátěžovou bolest svalů. (4)

Zatím je studií poměrně málo a je potřeba dalšího zkoumání, včetně sledování dlouhodobého efektu. Také je limitací, že většina studií je prováděna pouze na dolních končetinách.


Výhody a nevýhody

Jako výhodu shledávám cenovou dostupnost pomůcky, relativně snadnou využitelnost a rychlý nástup efektu. Také je pomůcka skladná a dobře ji tak převezete na jakékoliv závody, soustředění, dovolené a podobně. Efekt terapie lze klientům (pacientům) dobře vysvětlit a je pochopitelný.

Nevýhodu vidím ve způsobu udržování hygienické čistoty. Stejně jako jiné pomůcky i tuto je potřeba pravidelně mýt, dezinfikovat. Ale svým tvarem a pružností je jakékoliv omývání a otírání poněkud zdlouhavé. Překážkou a znepříjemněním aplikace může být ochlupení na končetinách, které působí nepříjemnosti až bolest, a myslím, že může mírně snižovat efektivnost terapie. Vzhledem k tomu doporučuji před aplikací danou oblast oholit.

Rozhodně by každý, kdo se rozhodne flossband využít, měl vědět, s jakým cílem techniku využívá a jak flossing správně provést. Nepovažujte prosím tento článek jako přímý návod na aplikaci. Doporučuji se v tomto tématu dále dovzdělat skrze knihy, odborné články, videa nebo ideálně odborné kurzy.

Zdroje:

Wu SY, Tsai YH, Wang YT, Chang WD, Lee CL, Kuo CA, Chang NJ. Acute Effects of Tissue Flossing Coupled with Functional Movements on Knee Range of Motion, Static Balance, in Single-Leg Hop Distance, and Landing Stabilization Performance in Female College Students. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jan 27;19(3):1427. doi: 10.3390/ijerph19031427. PMID: 35162447; PMCID: PMC8835546.

Kaneda H, Takahira N, Tsuda K, Tozaki K, Kudo S, Takahashi Y, Sasaki S, Kenmoku T. Effects of Tissue Flossing and Dynamic Stretching on Hamstring Muscles Function. J Sports Sci Med. 2020 Nov 19;19(4):681-689. PMID: 33239941; PMCID: PMC7675630.

Konrad A, Močnik R, Nakamura M. Effects of Tissue Flossing on the Healthy and Impaired Musculoskeletal System: A Scoping Review. Front Physiol. 2021 May 21;12:666129. doi: 10.3389/fphys.2021.666129. PMID: 34093228; PMCID: PMC8176205.

Prill R, Schulz R, Michel S. Tissue flossing: a new short-term compression therapy for reducing exercise-induced delayed-onset muscle soreness. A randomized, controlled and double-blind pilot crossover trial. J Sports Med Phys Fitness. 2019 May;59(5):861-867. doi: 10.23736/S0022-4707.18.08701-7. Epub 2018 Oct 31. PMID: 30411598.

AHLHORN, Andreas a Dennis KRÄMER. Flossing v terapii a tréninku. Přeložil Mária SCHWINGEROVÁ. Olomouc: Poznání, 2018. ISBN 978-80-87419-79-3.

Tissue Flossing. Physiopedia [online]. [cit. 2023-09-01]. Dostupné z: https://www.physio-pedia.com/Tissue_Flossing

MGR. PISARČÍK, Ján. Moderní metoda ošetření s názvem "tissue flossing." Rehabilitačnípomůcky.cz [online]. [cit. 2023-09-01]. Dostupné z: https://www.rehabilitacnipomucky.cz/moderni-metoda-osetreni-s-nazvem-tissue-flossing/

SUSLIK D. a S. SEIFERT. Training und Therapie mit dem Flossband: Leistungssteigerung, Verletzungsprävention und Schmerzreduktion durch Vitality Flossing. Aachen: Meyer & Meyer Sport, 2016, 272 s. ISBN: 978-3-89899-927-4