Horní zkřížený syndrom

13.05.2020

Vadné držení těla může mít mnoho podob. Jak vypadá horní zkřížený syndrom? Čím se projevuje? Jaké jsou možnosti nápravy?

Tento typ vadného držení těla je charakteristický svalovou nerovnováhou v oblasti hlavy, krční páteře, horní části trupu a pletence ramenního.

Typickými znaky jsou: předsunuté držení hlavy, hyperlordóza krční páteře (zvýšené prohnutí), hyperkyfóza hrudní páteře (zvýšené ohnutí - "kulatá záda"), elevace a protrakce ramen (svaly táhnou ramena k uším a dopředu), rozestoupení lopatek, vadný stereotyp ohýbání krku, decentrace ramenního kloubu, bolesti nejčastěji ve spojení hlavy a krční páteře, po případě na pomezí krční a hrudní páteře.

Hyperaktivní svaly s tendencí ke zkrácení: m. sternocleidomastoideus, mm. scaleni,
m. erector spinae, horní část m. trapezius, m. levator scapulae, mm. pectorales, m. latissimus dorsi.

Hypoaktivní svaly s tendencí k oslabení: Hluboké flexory hlavy a krku (m. longus coli,
m. longus capitis), spodní část m. trapezius, mezilopatkové svaly (mm. rhomboidei,
m. trapezius střední část).

(Levitová, Hošková, 2015)

Nelze všechny kulatá záda a horní zkřížené syndromy házet do jednoho pytle. Vždy je potřeba individuální přístup k jedinci. Důležitá je patrně otázka času. Tedy kdy vlastně vadné držení těla začneme řešit. Samozřejmě čím dříve, tím lépe. V dětství je tělo do určité míry ještě formovatelné a držení těla (postura) lze snáz ovlivnit. Zde se vyplatí investovat do fyzioterapie. 

Nicméně i v dospělosti a ve stáří má cvičení smysl. Nemůžeme však očekávat, že po mnoha letech kdy bylo tělo uvězněné ve špatném posturálním držení, dosáhneme velkých vizuálních změn. V dospělosti jde vzhled držení těla zpravidla ovlivnit jen částečně. Vždy záleží na počátečním stavu, na míře a množství svědomitém cvičení a dodržování režimových opatření. Obecně je pro nás v dospělosti i ve stáří důležitější, aby byla záda i tělo celkově funkční, dostatečně mobilní a nevznikaly bolesti např. vlivem blokád nebo svalového přetížení.

Zakulacení zad je obvykle spojeno se zvýšenou tuhostí hrudní páteře a její omezenou hybností. Proto jsou vhodné cviky navozující rotaci hrudní páteře. Vhodné jsou i protahovací  či mobilizační cviky do extenze. Nezajímá nás však pouze mobilita, ale také stav měkkých tkání - zejména svalů. Aktivní cvičení oslabených svalových partií je vhodné doplnit o protahování zkrácených svalů. 

Ukázka vhodných cviků: