Jaký je rozdíl mezi fyzioterapeutem a masérem?

28.01.2020

Často se v praxi setkáváme se záměnou profese maséra a fyzioterapeuta. Tímto článkem bychom chtěli objasnit jejich rozdíly. 

1. Vzdělání

Zatímco masáže může dělat každý kdo absolvuje masérský kurz v trvání od jednoho, po několik týdnů, fyzioterapeutem se stanete pouze po úspěšném absolvování vysoké školy v daném oboru. Bakalářský obor fyzioterapie se studuje standardně 3 roky, magisterský potom další 2 roky. 

2. Vědomosti

Z masérského kurzu si odnesete zejména základní anatomické znalosti + jednotlivé manuální techniky podle zvoleného druhu masáže. V lepších kurzech se dozvíte i něco o možných projevech vnitřních orgánů a kloubů. 

Při studiu fyzioterapie se prochází daleko více odvětví medicíny. Anatomie, fyziologie, patofyziologie, fyzikální terapie, psychologie, biologie, první pomoc, biofyzika, biochemie, biomechanika, neurologie, ortopedie, pediatrie, gynekologie a další. 

Vědomosti fyzioterapeuta jsou tedy přirozeně daleko rozsáhlejší. 

3. Přístup

Díky většímu přehledu napříč medicínskými obory nabízí fyzioterapeut daleko komplexnější přístup. Je si vědom propojení jednotlivých segmentů těla a proto leckdy shledá příčinu zcela jinde, než pacient problém popisuje. 

Lepší masér dokáže masáž přizpůsobit každému jedinci na míru. Často se však setkáváme s aplikací jedné naučené masážní sestavy, bez ohledu na stav klienta. 

4. Využívané techniky

V masážích se využívají manuální techniky pro uvolnění svalů, snížení svalového napětí, výjimečně techniky pro protažení fascií či celých svalů. Někdy využívají maséři také prokřupávání (tzv. manipulace a mobilizace), které by dle zákona správně provádět neměli. 

Fyzioterapie zahrnuje taktéž manuální techniky pro uvolnění svalů, je to však jen malá část. Dále se využívají metody jako: post-izometrická relaxace, agisticko-excentrické kontrakce, kinesiotaping, měkké techniky, mobilizace a manipulace kloubů, fasciální techniky, viscerální techniky pro ovlivnění vnitřních orgánů, protažení svalů statické či dynamické, posílení oslabených svalů a v neposlední řadě cvičení na neurofyziologickém podkladě a fyzikální léčbu (elektroterapii, termoterapii a další). To vše na základě důkladného vyšetření a odebrání anamnézy. 

Fyzioterapeuta zajímá držení těla, stejně jako stav svalového korzetu, hlubokého stabilizačního systému, psychického rozpoložení i nemoci vnitřních orgánů. Proto je potřeba mít na pacienta dostatek času a vše důkladně vyšetřit.

Kinezioterapie, tedy léčba pohybem, tvoří v praxi fyzioterapeuta často největší část. Ve většině případů nestačí upravit svalový tonus, ale je potřeba najít příčinu, proč jsou svaly v takovém napětí a pomocí speciálních cviků docílit odstranění svalových dysbalancí. Často se využívá metod jako je DNS, ACT, Vojtova metoda, cvičení dle R. Brunkow, L. Mojžíšové atd.

5. Využívané pomůcky

Často se v rehabilitaci užívají také pomůcky jako různé odporové gumy, velké i malé míče, podložky, labilní plochy (čočky, úseče), baňky, neurologická kladívka, metry, analogové váhy atd.

K masážím stačí ruce, případně olej a masérské lehátko.

6. Co řeší fyzioterapeut a co masér?

Fyzioterapeut se může setkat s celou škálou onemocnění a problémů. Od cévních mozkových příhod, přes stavy po operacích kloubů a vnitřních orgánů, amputace, zánětlivé postižení šlach, bolesti nejrůznějších částí těla, atrózy a artritidy, vyhřezlé plotýnky, až po Parkinsonovu nemoc, či různé druhy neuropatií. Škála je ohromná.

Na masáže obvykle lidé chodí pro bolesti zad, svalů, někdy také kloubů.

7. Účinek

Dobře vedená fyzioterapie má dlouhodobý účinek. Vždy samozřejmě záleží na rozsahu a typu daného problému, stejně jako na aktivní spolupráci pacienta.

Masáž je procedura z části relaxační, z části terapeutická, avšak pokud není nalezena příčina, bolest či napětí se do dané oblasti může opět vrátit.

Závěr

Část lidí si spojuje fyzioterapii pouze se sportovci, což není zcela přesné. V rámci rehabilitace můžete fyzioterapeuta potkat v nemocnici na různých odděleních (lůžkových i ambulantních), v lázních, rehabilitačních ústavech či v soukromých zařízeních. Je na každém, jakou cestou se vydá.

Nechceme masáže ani maséry nijak podceňovat, zcela jistě mají své místo i opodstatnění, avšak laická veřejnost tyto profese často zaměňuje. Proto přinášíme tento krátký a ucelený přehled informací.