O mně


Bc. Jakub Remer, MBA, Cert. MDT

Telefon: +420 608 252 875

E-mail: jakub@fyziohned.cz


Kde působím: 

1. Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, Walterovo náměstí 329/2, Praha 5 - Jinonice 158 00

2. DreamFit DOCK, Smrčkova 2485/4, 18000 Praha 8 - Libeň

3. Lektor a člen zkušební komise Fitness akademie Ronnie.cz

4. Externí vyučující na FTVS UK


Vzdělání:

 • 2016 - 2019  Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, obor Fyzioterapie
 • 2022 - 2023 Master of Business Administration (MBA), Major concentration: Coaching and Mentoring and Leadership


Odborné praxe v oboru fyzioterapie v rámci vysoké školy:

 • Klinika Na Košíku
 • Therap - Tilia DS Kobylisy
 • Rehabilitační ústav Kladruby
 • Institut Klinické a Experimentální Medicíny - IKEM
 • Lékařské a rehabilitační centrum CITYMED
 • Léčebné lázně Bohdaneč
 • Rehabilitace MOTUS
 • Lázně Vráž u Písku
 • Oblastní nemocnice Kladno (rehabilitační oddělení)
 • Institut Klinické a Experimentální Medicíny - IKEM


Hlavní pracovní zkušenosti:

 • 2018 - 2019  Motus Rehabilitace, Masáže + fyzikální terapie + fyzioterapie
 • 2019 - 2022  Klinika komplexní rehabilitace MONADA, Fyzioterapeut na HPP
 • Od 2022       Fitness akademie Ronnie.cz, lektor a zkoušející na kurzech Fitness instruktorů
 • Od 2022       Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře
 • Od 2022       Soukromý fyzioterapeut v DreamFit DOCK
 • Od 2023       Externí výuka na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy


Odborné semináře:

 • 2019 Pervazivní vývojové poruchy (ADHD, autismus, dyspraxie ...) - seminář vedený MUDr. Alenou Zumrovou, Ph.D.
 • 2021 Bolest v zádech a jejich diferenciální diagnostika z pohledu neurologa - seminář vedený Prof. MUDr. Ivanou Štětkářovou, CSc., MHA, FEAN
 • 2021 VI. Artroskopické "live surgery" sympozium v Plzni, garant - Doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA
 • 2021 Neurologie v rehabilitaci - seminář vedený MUDr. Ondřejem Fialou, Ph.D.
 • 2021 Etiketa pro lékaře, zdravotníky a pomáhající profese - seminář vedený PhDr. Ladislavem Špačkem
 • 2022 Kardiopulmonání resuscitace (KPR) - seminář o první pomoci vedený MUDr. Pavlem Srnským
 • 2022 Předčasně narozené dítě - seminář vedený MUDr. Danielou Markovou
 • 2022 Vertebrogenní onemocnění - přednáška od MUDr. Jiřího Chroboka, Ph.D. zaměřená na spondylochirurgické operace


Odborné kurzy:

2016 

 • Kineziotaping I + II (Česká Asociace Wellness)

2018 

 • Dornova metoda a Breussova masáž (EduSpa College)
 • DNS Sportovní kurz (Rehabilitation Prague School)
 • Spirální stabilizace - SM Systém 1A + 1B (Stop Bolesti Zad)

2019 

 • Koleno, kotník a ploska nohy ve fyzioterapii (Klinika komplexní rehabilitace Monada)
 • DNS základní kurz A (Rehabilitation Prague School)
 • Spirální stabilizace - SM Systém 1C + 1D - manuální techniky (Stop Bolesti Zad)
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy dle Schrotové a Karského (CKP Dobřichovice)
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy dle Gochta, Niedorhöffa a Brüggera (CKP Dobřichovice)
 • Diagnostika a terapie bolestí krční páteře a hlavy (CKP Roseta)
 • Akupunktura bez jehliček (Klinika komplexní rehabilitace Monada)

2020

 • Fyzioterapie dětí (Klinika komplexní rehabilitace Monada)
 • Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence (Klinika komplexní rehabilitace Monada)
 • McKenzie metoda Mechanické Diagnostiky a Terapie část A - bederní páteř (McKenzie Institute Czech Republic)
 • Kompletní certifikovaný kurz Akrální koaktivační terapie (REHASPRING)

2021

 • Management testů v kloubní diagnostice - přednášející PhDr. Jan Vagner (REHASPRING)
 • McKenzie metoda Mechanické Diagnostiky a Terapie část B - krční a hrudní páteř (McKenzie Institute Czech Republic)
 • Specifika terapie pletence ramenního (Klinika komplexní rehabilitace Monada)

2022

 • Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou L. Mojžíšové - školitelka Bc. Vlasta Bezvodová
 • McKenzie metoda Mechanické Diagnostiky a Terapie část C (McKenzie Institute Czech Republic)
 • NeurokineticTherapy - Level 1, Praha (školitel Simon Jones, United Kingdom)
 • Funkce nohy a hallux valgus (Ideal Move)

2023

 • DNS základní kurz B (Rehabilitation Prague School)
 • Kinesio Taping® Foundations kurz (školitel PhDr. Michal Peroutka, CKTI) 
 • Dokončení certifikovaného kurzu Mechanická diagnostika a terapie (McKenzie Institute Czech Republic)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (CAFY)

2024

 • DNS pokročilý kurz C (Rehabilitation Prague School)
 • Terapeutické využití Spophy flossbandu (Rehasport)


Členství: 

 • Člen UNIFY (UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY)
 • Člen McKenzie Institute Česká Rebublika


Publikace:

 • REMER, Jakub. Flossing: Snadno využitelná metoda nejen pro sportovce. Online. S. 1. Dostupné z: https://medicina.ronnie.cz/c-39859-flossing-snadno-vyuzitelna-metoda-nejen-pro-sportovce.html. [cit. 2023-11-28].
 • REMER, Jakub. VLIV METODIKY SENZOMOTORICKÉ STIMULACE NA POSTURU S DOPLŇKOVÝM VYUŽITÍM PODOSKOPU. Kladno, 2019. Bakalářská práce. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta biomedicínského inženýrství, Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva.


Další schopnosti a dovednosti:

 • Aplikace magnetoterapie, UZ a laseru
 • Zkušenosti s aplikací rázové vlny, DD proudů, TENS a interferenčních proudů
 • Supervize Bc. i Mgr. studentů při povinných odborných praxích
 • Relaxační masáž
 • Využití flossbandu
 • Vedení tréninku v posilovně


Zájmy:

Zdravý životní styl, Sport, Čtení, Cvičení, Příroda, Hudba, Cestování, Turistika